+30 231 4030 200

Δημητρίου Γούναρη 5, 54626, Θεσσαλονίκη

  • Ελληνικά
  • English
Όροι Ενοικίασης

Όροι Ενοικίασης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ/ΟΔΗΓΟΥ

Ο οδηγός πρέπει να είναι το ελάχιστο 23 ετών για όλες τις κατηγορίες εκτός της κατηγορίας V (Van) για την οποία απαιτείται να είναι το ελάχιστο 25 ετών.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ο οδηγός πρέπει να έχει Ελληνική άδεια οδήγησης ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνή με ημερομηνία εκδόσεως τουλάχιστον ενός έτους πριν.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Για την έναρξη της μίσθωσης απαιτείται ο οδηγός ή οι οδηγοί, εφόσον είναι περισσότεροι από ένας, να φέρει μαζί του την άδεια οδήγησης και την ταυτότητα ή το διαβατήριο του. Αν ο οδηγός δεν παρουσιάσει τα παραπάνω απαραίτητα έγγραφα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενοικίαση. Η άδεια οδήγησης, το διαβατήριο ή ταυτότητα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα (γνήσια). Φαξ ή φωτοτυπίες δε γίνονται αποδεκτές.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται πάντα μια χρεωστική/πιστωτική κάρτα έστω και εάν ο ενοικιαστής εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η μίσθωση των αυτοκινήτων υπολογίζεται ανά 24 ώρες, περαιτέρω καθυστέρηση χρεώνεται με επιπρόσθετη ημέρα.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αλλαγή κράτησης μπορεί να γίνει κατόπιν επικοινωνίας και συνεπάγεται και υπολογισμός της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα οχήματα, στις τιμές που ισχύουν την στιγμή εκείνη. Σε περίπτωση ακύρωσης εφόσον πραγματοποιηθεί 7 ημέρες νωρίτερα δεν υπάρχει κάποια χρέωση. Διαφορετικά παρακρατείται το 10 % της συνολικής χρέωσης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Οι ώρες λειτουργίας του γραφείου μας είναι 09.00 - 20.00. Σε περίπτωση παράδοσης ή παραλαβής οχήματος εκτός ωραρίου ενδέχεται να υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση.

ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία της κράτησης δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Απαιτείται έγγραφη έγκριση της City Move για την μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Η εκμίσθωση του οχήματος έξω από τα σύνορα της Ελλάδας επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης της City Move.

ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Τα πρόστιμα και τυχόν άλλες παραβάσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον ενοικιαστή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ (TP)

Περιλαμβάνεται στο κόστος ενοικίασης, σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς,πρέπει να καλέσετε την αστυνομία και να αναφέρετε το περιστατικό άμεσα, στη συνέχεια να καταθέσετε ένα αντίγραφο της αστυνομικής αναφοράς μαζί με το ενοικιαστήριο συμβόλαιο και τα κλειδιά του οχήματος στην εταιρεία ενοικίασης. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν σας απαλάσσει σε περίπτωση μερικής κλοπής ή ζημιών που προκλήθηκαν από απόπειρα κλοπής (ισχύει το ποσό απαλλαγής ευθύνης). Η κάλυψη της Ασφάλισης Κλοπής δεν ισχύει πέραν της συμφωνηθείσας διάρκειας ενοικίασης με την τοπική εταιρεία ενοικίασης. Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν αυτή την ασφαλιστική κάλυψη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον σταθμό ενοικίασης από τον οποίο θα παραλάβετε το όχημα σας.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Γνωστή ως: CDW ή LDW.

Τί καλύπτει;

Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά στο όχημα της City Move, ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνης για ζημιά, που είναι έως €500 για την κατηγορία small (κατηγορίες αυτοκινήτων A, B), έως €750 για τις κατηγορίες medium (κατηγορίες αυτοκινήτων C, CD, D, F, FC) και έως €1.250 για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα (κατηγορίες αυτοκινήτων V), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του ενοικιαστή. Το ποσό ευθύνης περιλαμβάνει έξοδα επισκευής, αποθήκευσης και απώλεια χρήσης αυτοκινήτου. Όταν και εφόσον η City Move αποζημιωθεί για τη ζημιά, τότε θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον ενοικιαστή.

Τί δεν καλύπτει;

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια
Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου
Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης
Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και τα ελαστικά του αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο της City Move βρισκόταν σε καράβι

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Για ενοικίαση αυτοκινήτου εως και τρεις ημέρες το όριο διανυθέντων χιλιομέτρων είναι 150km/day.Για καθε χιλιόμετρο παραπάνω η χρέωση είναι 0,10ευρω/km.
-- Για ενοικίαση αυτοκινήτου από τέσσερις μέρες και πάνω τα χιλιόμετρα είναι ελεύθερα.

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Ηλικία οδηγού

Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 19 χρόνια.

Άδεια οδήγησης

Ο οδηγός θα πρέπει να έχει άδεια οδήγησης ή διεθνή άδεια οδήγησης για την αντίστοιχη κατηγορία μοτοσυκλέτας. Η άδεια οδήγησης πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχει εκδοθεί στη χώρα διαμονής του μισθωτή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία ενοικίασης.

Διάρκεια ενοικίασης

Ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης μια ημέρα (24ώρες). Καθυστέρηση πλέον των 2 ωρών χρεώνεται επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

Ασφάλειες

Όλες οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Ο μισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (μερική ή ολική) προκληθεί στη μισθωμένη μοτοσυκλέτα μέχρι του ποσού της εμπορικής της αξία κατά το χρόνο του ατυχήματος/κλοπής.
Ο μισθωτής καταβάλει το ποσό που αναλογεί στη ζημιά της μοτοσυκλέτας της City Move ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και του επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό όταν κι εφ’ όσον η City Move αποζημιωθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ Καμία Ανωτέρω Ασφαλιστική Κάλυψη Δεν Ισχύει:

  1. Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
  2. Για ζημιές που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
  3. Για ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος της μοτοσυκλέτας, στα ελαστικά και στις ζάντες.
  4. Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
  5. Για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν έχει ενημερώσει το σταθμό της City Move και καταθέσει/υποβάλλει σχετική δήλωση ατυχήματος, όπως ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του.

Τα ποσά που αφορούν τη ζημιά ή την απώλεια της μοτοσυκλέτας καταβάλλονται άμεσα από τον μισθωτή ακόμα και εάν αυτός καλύπτεται ασφαλιστικά και από τη χρεωστική/πιστωτική του κάρτα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στην City Move ολόκληρο το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης της μοτοσυκλέτας.

Καύσιμα

Το κόστος καυσίμων επιβαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τη μοτοσυκλέτα με το περιεχόμενο του ρεζερβουάρ να είναι όπως όταν το παρέλαβε. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται με το ποσό του καταναλωθέντος καυσίμου. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της μοτοσυκλέτας που έχει μισθώσει και να γεμίζει κάθε φορά το ρεζερβουάρ με τον τύπο του καυσίμου που απαιτείται.

Οδική βοήθεια

Δωρεάν 24ωρη οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα (εκτός από ελάχιστα νησιά). Τα λάστιχα, οι ζάντες και οι ακτίνες της μοτοσυκλέτας επιβαρύνουν τον μισθωτή.

Εγγύηση

Το ελάχιστο όριο εγγύησης είναι 300 ευρώ ή πιστωτική κάρτα. 

Παράδοση – Παραλαβή

Γίνεται μόνο στο σταθμό μας και εντός των ωρών λειτουργίας του. Εκτός των ωρών λειτουργίας και ημέρες αργιών, η παράδοση και η παραλαβή είναι εφικτή μόνο κατόπιν συνεννόησης και με επιπλέον χρέωση που επιβαρύνεται ο μισθωτής. .Παραλαβές εκτός του σταθμού μας γίνονται κατόπιν συμφωνίας και με επιπλέον χρέωση που επιβαρύνεται ο μισθωτής.

Κρατήσεις

Για την κράτηση μοτοσυκλέτας απαιτείται προκαταβολή 20% της ενοικίασης με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.

Ακυρώσεις

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Τροχαίες Παραβάσεις – Πρόστιμα

Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον μισθωτή.

Χιλιόμετρα

Τα χιλιόμετρα είναι ελεύθερα.

Κράνος & Κλειδαριά Ασφαλείας

Προσφέρεται δωρεάν κράνος και κλειδαριά ασφαλείας στον μισθωτή.

 

Παρατηρήσεις

  • Σε ειδικές περιπτώσεις, η City Move διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιονδήποτε τύπο οχήματος με άλλον της ίδιας κατηγορίας (ή ανώτερης).
  • Οι φωτογραφίες από τις εικόνες των οχημάτων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικές.
  • Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις ενοικίασης καθώς και οι χρεώσεις μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η City Move είναι μία εταιρία ενοικίασης ηλεκτρικού ποδηλάτου και ποδηλάτου πόλης στη Θεσσαλονίκη. Διαθέτουμε μία ποικιλία κατηγοριών ηλεκτρικών ποδηλάτων και ποδηλάτων πόλης στη Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενοικίαση ηλεκτρικού ποδηλάτου Θεσσαλονίκη | City Move

Δημητρίου Γούναρη 5, Θεσσαλονίκη, 54626

+30 231 4030 200

+30 231 4030 200

info@citymove.gr

www.citymove.gr